Összefoglaló

Összefoglaló

ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 „Itthon, együtt, közösen szabolcs-szatmár-beregben” című projekt megvalósítása

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Megyei identitás erősítése” tárgyú felhívására támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Irányító Hatóság a 2019. január 23-án hatályba lépett támogatási szerződés szerint támogatásban részesített.

A projekt főbb adatai:

 

Projekt címe: „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben”
Projekt azonosító száma: TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001
Támogatás összege: 827 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt megvalósításának kezdete: 2019.01.01.
Projekt megvalósításának eredeti TSZ szerinti befejezése: 2022.12.29.
Projekt megvalósításának többször módosított, hatályos TSZ szerinti befejezése:  

2023.12.28.

 

A TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosítószámú, „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című projekt a Cselekvési Tervben rögzített ütemezés szerint haladt és a projekt költségvetése is időarányosan teljesült.

A 2019-ben útjára indított, lokálpatrióta szemléletet, önazonosságtudatot erősítő, helyi vonatkozású történelmi és kulturális tartalmak közvetítését, továbbá a régi hagyományainkon alapuló közösségi kapcsolatrendszerek építését és újraélesztését célzó vállalások eddig a vármegye településeinek egynegyedét érintően, több mint harmincezer fő részvételével valósult meg. Ennek során kiállításokon, kiadványok lapjain, marketingeszközökön,                                                       a média platformjain, közösségi rendezvényeken, vetélkedőkön, táborokban, értéktalálkozókon, alkotókörökben, konferenciákon, fórumokon, workshopokon, és hagyományőrző eseményeken népszerűsítette a vármegye történelmi és természeti kincseit, hagyományos értékeit, gasztrokulturális, kulináris tradícióit, épített örökségét.

Az Identitás Projektiroda a vármegye települési önkormányzatainak munkatársaival, kulturális szakembereivel és a civil közösségek tagjaival szoros együttműködésben alakította, formálta a programokat, amelyek az identitástudat erősítésén túl, a vármegye kistelepülésein, a közösségfejlesztés, a MI-tudat, a kulturális értékközvetítés terén hiánypótlónak mondható igények kielégítéséhez is jelentős mértékben hozzájárultak.

A kulturális decentralizáció jegyében Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes területére kívántunk hatni, amely a fentebb említett három (identitásban is) jól lehatárolható fő részre oszlik: Szabolcs, Szatmár és Bereg térségekre.  A programok ösztönözni kívánták, hogy szabolcsinak, szatmárinak, bereginek lenni büszke vállalás legyen.                                  A megvalósítás során alulról építkeztünk: együttműködtünk a vármegye kulturális, turisztikai intézményeivel és közösségi színtereit működtetető szervezetekkel, civil közösségekkel, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottsággal, helyi értéktár bizottságokkal, települési önkormányzatokkal.

A projekt fontosabb programtípusai:

 • "Irodalom és vármegyei identitás"
 • Gasztro-kultúránk, mint megyénk büszkesége, dr. Cservenyák László néprajzkutató élő előadásai;
 • Nemzetiségi találkozó;
 • „Jövő kávézó” rendezvénysorozat;
 • „ITT-HON, OTTHON” rajzverseny általános iskolás tanulók részére;
 • „Itthon, otthon-értékeink nyomában rajzverseny általános és középiskolás korú tanulók részére
 • „Vármegyénk csodái az én szememmel” fotópályázat középiskolás diákok részére;
 • Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szakemberek Fóruma;
 • „Ki Mit Tud? -a népdalok világából” elnevezésű vetélkedő vármegyei nyugdíjas közösségeknek;
 • Bűnüldözés és bűnmegelőzés-interaktív program gyerekeknek;
 • Projekt-Emléklapokat átadó ünnepség;
 • Tirpák vetélkedők;
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében működő népdalkörök adatbázisának kialakítása;
 • Könyvkiadás-újra nyomás (Értékantológia);
 • Interaktív előadás az online bűnözésről időseknek;
 • "Itthon vagyunk." -vármegyei identitás feszt;
 • Utazó kiállítás (a vármegye épített és természeti öröksége)
 • ’Fedezd fel a Vármegyeházát!’ -interaktív bemutató;
 • "Jövő Műhely" Zárórendezvény;
 • Civil fórum;
 • Hagyományok útján-Megyei értéktalálkozó (partnertelepüléseken megrendezett, nagylétszámú közösségi események)
 • „Elszármazottak Találkozója” című nagyrendezvények
 • Értéktár konferencia;
 • Értéktár Bizottság ülései;
 • Alkotó- és művelődőkörök;
 • Tematikus tanulókörök;
 • Vállalkozói fórum;
 • „Múltunk és jövőnk” diákrendezvénysorozat;

A programokat az alábbi tematikus programtípusokban valósítottuk meg:

 • kisközösségek tematikus programjai,
 • megarendezvények,
 • interkulturális programok, „élménytömbök”,
 • lokális kulturális értékközvetítések,
 • médiatartalmak,
 • digitális eszközökön, multimédiás adathordozók applikációin elérhető identitásőrző – és erősítő tartalmak

 

 A Kölcsey Televízió által készített és sugározott médiatartalmak

Az audiovizuális médiatartalmaknak, mint a projekten belüli közműsorszolgáltaztásnak célja az volt, hogy a szórakoztató, élő közvetítéseket tartalmazó, illetve ismeretterjesztő, és propaganda célú műsorszámok beszerzése, fejlesztése, előállítása, gyártása és sugárzása segítségével átadható legyen az a kulturális élménytömb, a vármegyei hagyományokkal kapcsolatos ismeretegyüttes, melyeket a projekt során közvetíteni kívántunk. A média adta kínálat, tartalom fiatalok és idősek számára könnyen, gyorsan, kényelmesen és biztonságosan elérhetőek, értelmezhetők. Megítélésünk szerint, az audiovizuális élmények jelentős identitásformáló erővel bírnak, megfelelve ezzel a mai modern kor innovációt igénylő kihívásainak is. A helyi televíziózás lehetőségeihez mérten, értékes programelemeket felmutató, identitást építő műsorokat, marketing műsorokat biztosított a projekt teljes időtartama alatt. Ezek digitális eszközökre fejlesztett applikációkon keresztül is mindenki számára elérhetőek voltak. Az elkészült médiatartalmak, rövidfilmek, riportfilmek, a későbbiek során, rendezvényeink kísérőprogramjaként kerültek levetítésre.

 • „Imagefilmek”
 • „Receptkönyv” című műsor
 • „Hitvallásom” című műsor
 • „Útravalóul” című műsor
 • „Legendák nyomában” című műsor
 • „Látogató kastélyok- kastély látogatók” című műsor
 • Élő televíziós közvetítések a vármegyei nagyrendezvényekről
 • Televíziós talk- show műsorszámok elkészítése és sugárzása
 • Televíziós hagyományőrző vetélkedő online elődöntő:
 • Televíziós hagyományőrző vetélkedő műsorszám középdöntők, döntő

Legutóbbi nagyrendezvényünkre a Sóstói Múzeumfaluban, augusztusban került sor, közel ezer fő részvételével.                      A minőségi szórakozási lehetőség felkínálása mellett, szerettünk volna köszönetet mondani az együttműködő partnereinknek és a partnertelepülésekről érkező közönségnek a több évre visszatekintő együttműködésért és aktív részvételért.

A projekt megvalósítása elsősorban a vármegye kulturális életére volt jelentős hatással. Ehhez elengedhetetlen volt a programok vármegyei szintű koordinációja, a közösségfejlesztési célok és eszközök területi összehangolása.  Tapasztalataink alapján és a visszajelzések szerint, a Vármegye Önkormányzatának a kulturális együttműködési rendszere erősödött, a kulturális és közösségi életében betöltött szerepe jó hatással volt a turisztikai vonzerő generálására.

Reményeink szerint, a vármegyei identitásformáló, és identitáserősítő, közösségfejlesztő programok jelentős része hagyományteremtő, komplex és hosszú távú pozitív változásokat eredményez.