Fotópályázat felhívás

Fotópályázat felhívás

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
a TOP 5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosítószámú,
„Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár- Beregben”
című projektjének megvalósítása során

fotópályázatot hirdet

„VÁRMEGYÉNK CSODÁI AZ ÉN SZEMEMMEL”

címmel.

A fotópályázat célja: a jövő generációja számára megyénk értékeinek, kincseinek feltárása. Tradícióink alapján a közösségi összetartozás érzés élményének, felelevenítésének, megtapasztalásának átadása, átörökítése a jelenkori fiatalság számára az elkapott pillanatok megörökítésén keresztül.

A fotópályázat témája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye értékeit bemutató fotópályázat, melyben vármegyénk

 • természeti nevezetességeit (például: Tisza part),
 • turisztikai látványosságait (például: Szabolcsi Földvár),
  -épített örökségünket, jellegzetes épületeinket (például: kastélyok, kúriák,
  templomok).
  A fotópályázat címe: „VÁRMEGYÉNK CSODÁI AZ ÉN SZEMEMMEL”
  Pályázati korosztály:
 • általános iskolák felső tagozatos diákjai és középiskolás tanulók részére
  Formai előírás: A/4-es méretben, 16:9-es felbontásban, fekete – fehér vagy
  színes formátumban történő nyomtatásban.
  A fotók hátoldalán kérjük feltüntetni a kép készítőjének nevét, iskolája nevét,
  osztályát.

Értékelés: 3 nyertes pályamunka kerül kiválasztásra, mely alkotások felkerülnek a Szabolcs-Szamár-Bereg Vármegye Önkormányzata weboldalára és facebook felületére.

A beküldött fotókat 3 tagú szakmai zsűri bírálja el.
A nyertesek kiértesítése: A nyerteseket telefonon, illetve e-mailben értesítjük.


Nyeremények:

 1. helyezett: digitális, android operációs rendszerű fényképezőgép,
 2. helyezett: 15” notebook,
 3. helyezett: androidos okosóra.
  A pályázat beküldési határideje: 2023.03.14., 16:00 óra
  A pályázat beküldési módja: a pályázatokat lezárva, tetszőleges csomagolásban/
  borítékban kérjük beküldeni a kitöltött jelentkezési lappal és szülői nyilatkozattal
  együtt.
 • személyesen: a Vármegyeháza portáján lehet leadni a pályázatokat 2023.
  03.14-én, 16:00 óráig (Nyíregyháza, Hősök tere 5.),
 • postai úton: a postára adás dátuma legkésőbb: 2023.03.14. Ajánljuk az
  ajánlott formában történő postai feladást.

 • Beküldési cím:
  SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
  Megyei Identitás Projektiroda
 • 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
  A borítékon kérjük feltüntetni: „VÁRMEGYÉNK CSODÁI AZ ÉN SZEMEMMEL”
  A pályázat eredményének tervezett közzétételi időpontja: 2023.03.29.
  A díjazottak és a fotópályázaton induló gyermekek névsorát a Vármegyei
  Önkormányzat honlapján (https://megyeiidentitas.szszbtnno.hu/) weboldalon
  tesszük közzé.

Díjátadás: Sajtónyilvános díjátadó ünnepség keretében a Vármegyeháza
Dísztermében (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.).
Adatvédelem

A fotópályázatra nevezők személyes adataikat a szervezőnek (Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat és Hivatalának munkatársai) adják meg. A nevezők által rendelkezésre bocsátott információkat, adatokat a szervező a pályázaton való részvétel kapcsán kapcsolatfelvétel céljából használhatja.


A résztvevők elfogadják, hogy a szervezőnek jogában áll személyes adataikat (ide sorolva a beküldött rajzokat) kezelni és nyilvánosan felhasználni. A szervező a személyes adatok kezelésekor minden esetben figyelemmel követi és betartja az erre vonatkozó jogszabályokat. Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (általános adatvédelmi rendelet) Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete alapján – a nevező szülője, gondviselője hozzájárul ahhoz, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal adataikat a rajzpályázaton való részvételével hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: a nevező, illetve szülője, gondviselője által történő visszavonásig, amelyet a szervező felé, név szerint a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Önkormányzat Megyei Identitás Projektirodája felé írásban kell jeleznie. Az adatkezelés visszavonása egyben a pályázaton való részvételi
jogosultságot is megszünteti. A nevező szülője, gondviselője kérelmezheti a szervezőtől: a tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, a személyes adatainak helyesbítését, a személyes adatainak törlését.
A meghirdetett fotópályázat a TOP 5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosító számú, „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című projekt keretein belül kerül megszervezésre.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az identitas@szszbmo.hu
e-mail címre várjuk.

Nyíregyháza, 2023. február 13.